международни състезания

МЕЖДУНАРОДНИ СЪСТЕЗАНИЯ

състезания по роботика

КАТО ЧЛЕНОВЕ НА MRT КЛУБ, ИМАТЕ ДОСТЪП ДО МЕЖДУНАРОДНИ СЪСТЕЗАНИЯ, КОИТО СЕ ПРОВЕЖДАТ В РАЗЛИЧНИ ДЪРЖАВИ И СА ПОД ЕГИДАТА НА ЕЛИТНИ УНИВЕРСИТЕТИ.

покажете на какво сте способни на международна сцена

Обучения в групи

Курса за подготовката за състезания може да бъде интензивен или редовен. Времетраенето е минимум 1 месец, до 3 месеца в зависимост от сложността на задачите и групата ученици участващи в състезанието.  Подготовката симулира реален проект, като включва анализ на задачата, дизайн на решение, дизайн на робот, дизайн на програма, времева рамка, разпределяне на задачи по участници, обучение за презентация.

индивидуални обучения

В този курс всичко е насочено околко един ученик. Обучението преминава през същите етапи , като при груповото, с разликата на това, че всичко се прави от едно дете.  Положителното в случая , е че детето минава през целия процес. Отрицателното е че не работи в група, което е много важно умение.

програмиране на игра

В тови вид състезания, се изисква от участницте да създадат игра на Scratch , Entry или Python . Примерна задача е със следните условия:

Създайте игра, с която да се изгражда къща

1/ Трябва да събирате определени материали за построяването на къщата, като използвате променливи, за да бройте материалите от различните видове, които сте събрали.

2/ Създайте различни препядствия и злодей, които да Ви пречат за изпълнението на мисията и Ви отнемат част от събраните материали

3/ Създайте различни къщи и елементи ,които да могат да се получават при различен брой събрани материали

Роботика и програмиране за деца

кодиране на хуманоид

Като използвате хуманоидни роботи, ги кодирайте да изпълнят мисия. Така може да бъде:

Да се построй кула с покрив, като се използват 36 кубчета с размер 4 см и 6 покривни елемента. В построяването на кулата участват 2 робота. Време за построяване 10 минути. Без право за докосване на робота с ръка по време на изпълнението на задачата.

Състезателна роботика за деца