роботика и програмиране

КУРСОВЕ За деца от 4-17 години

Роботика и програмиране за деца

Роботика и програмиране

Курсове за деца от 4-17 години

Роботика и програмиране за деца

защо роботика ?

Роботиката е прекият път към програмирането. И макар да звучи странно, чрез нея децата се запознават с основите на програмирането, като с реални задачи се научават да кодират на различни програмни езици, които в последствие могат да използват в професионалното си развитие. Напредването на технологиите направиха възможно дори, деца на 3-4 годишна възраст да могат да кодират и сглобяват роботи. Чрез нашите курсове се изучава абстрактно мислене, логика и математика.

от каква възраст може да започне ?

Деца навършили 3 годишна възраст са добре дошли да се потопят в света на роботиката, програмирането и технологиите.  Навършилите 4 години са напълно готови да сглобяват и програмирате в нашите обучения. За да е пълноценнен курса, детето трябва да може да брой до 10, да разпознава основните 6 цвята и правилните геометрични форми. За деца от 3-4 годишна възраст, нямаме ограничения за знания и умения.

Какво представляват уроците по роботика?

В курсовете по роботика, се изучава програмиране и сглобяване. Половина от часа е посветен на програмиране, а другата половина на сглобяване. По време на всеки час има поне една ролева игра, свързана с темата по програмиране и една или две активни физически игри. Ако е по темата се включва и оцветвяване или рисуване, преговарят се и се научват нови термини и думи на английски език. Практикуваме математика, като броим, събираме и изваждаме до 10. Преди всяко прекъсване за игра вербализираме и обясняваме какво сме направили до момента, така практикуваме презентационни умения.

каква е разликата между курс по роботика и курс по програмиране ?

Курсовете по програмиране са само на компютър или лаптоп. През цялото време се работи пред електронно устройство и няма визическо приложение на кода или програмата. Нещо, което да може да се пипне или докосне. Доказано е , че над 80 % децата между 5-10 години губят интерес към програмиране след 4-6 урока. При робототика, децата учат програмиране, но използват кода, за да обучат робота, които са си конструирали сами. Ние им се задаваме реална задача, която могат да си представят и тогава пиша код. Примерна задача – коструирайте робот, който да може да обиколи планетата Марс. Децата трябва да решат как да конструират робота (с високи гуми), да се сетят, че робота може да падне в кратер, (код за проверка за пропаст),  може да се блъсне в скала (проверка за обект отпред) и т.н. След като кода е написан се проверява първо за грешки при писане му. След това се тества с робота, дали реално изпълнява исканите задачи. 

защо при нас ?

Ние разполагаме с отлична база, разположена в центъра на София, до НДК. Имаме уникална програма, която е създадена от психолози, педагози , програмисти и инженери. Преподавателите ни са дипломирани педагози с дългогодишен опит и обожават да работят с деца. В програмите ни фокусът в работа по индивидуални проекти, работа в екип, представяне на проекти, международни състезания, основи на математика, развитие на фина моторика и английски език, всичко преплетено в един занимателен и весел за децата урок.

От кой курс трябва да започнем ?

Курсовете са ни разделени на 5 различни нива, които са свързани по между си. Не може да се запишете в ниво Пантера (8+), ако не си минал през Бухали (4+) и Орлета (6+). Годините посочени във всеки курс са индентикативни и показват минималната възраст, на която може да се започне. Не можеш да прескачаш курсове. Представете си че учите чужд език (програмирането е език за комуникация с компютри). Винаги ще започнете да учите езика от начало, независимо дали сте на 4,6, 10 или 15 години. Естествено нашите групи са съобразени така, че децата да са в групи на еднаква възраст и ниво на знания.

Роботика за деца

издигнете знанията си на ново ниво

Вече е възможно да учиш и веднага да прилагаш в живота новите си знания. Само след няколко урока, ще отвориш очите си за един нов, дигитален свят, в които няма граници на възможностите ти. Ела днес, за да си успешен утре.

Какви умения ще научат децата при нас?

нови умения

Започваме със сглобяване и създаване на собствен дизайн на роботи. Разрешаване на сложни задачи, търсене на алтернативни решения и базови знание за програмиране.

концентрация

Конструктурите са дизайнирани, така че  всяка част да може да бъде поставена по няколко начин, но само един е правилен. Това изисква внимание, наблюдателност и концентрация.

подготовка за задачи

Подготовката за изпълнение на проект е основна от обучението. Разглеждат се нужните стъпки,  последователноста и времето за изпълнението им.

презентиране

Всеки един проект или задача, се представя пред групата, така децата се научават първо да говорят и обясняват кратко и ясно и да презентират увлекателно.

работа в екип

Част от проектите са създадени да бъдат изпълнени в група. Там се научават как да споделят, разпределят задачи, остояват мнение, планират и завършват задача.

планиране на кариера

Това е смисъла на обучението ни! Децата ще могат да работят, като програмисти, дизайнери и инженери през курсовете. Много ясно ще се откроят сферите, където детето има талант и където има интерес. От Вас ще зависи да изберете пътят му. 

Програми по роботика

Всяка една програма включва програмиране

Сглобяване, дизайн, презентация и състезания са част от всеки курс.

Бухали

за деца от 4 + години

В групата на Бухалите, работим с големи блокчета, сглобяваме  лесни конструкции и правим първи стъпки в програмирането. Тук развиваме финна моторика, концентрация, разпознаване на триизмерен обект по двуизмерна картинка. Поставяме основата на програмирането с дръпни сложи приложение Scratch Jr за таблет. Изграждаме навици за детайлно представяне на написания код и сглобения робот.

Oрлета

за деца от 6 + години

Програмата на Орлите е продължение на програмата на Бухалите, като тук продължаваме да се упражняваме да пишем код, но вече разработваме сложни игри. Продължаваме да работим главно с Scratch Jr. Роботите които сглобяваме, са с по-малки части, по-сложни и имат определени задачи за изпълнение. Подготвяме се и за международни състезания.

Пантери

за деца от 8 + години

В този курс започваме изучаване на Scratch версия за компютър. Навлизаме в дълбочина на програмирането, но всичко е възможно, ако имаме базата от предишните курсове. Започваме и да кодираме роботите със софтуер и използваме сензори за светлина, допир, звук и дистанционно управление. Това ни дава възможност да създадем множество различни комплексни задачи за изпълнение от роботите.

Лъвчета

за деца от 10 + години

Продължаваме успоредно да учим програмиране и да стройм и дизайнираме роботи. Използваме платки Arduino. Програмираме на Scratch и въвеждаме Entry софтуер. Представят се и основите на изкуствения интелект и ще програмираме, като го включваме. Роботите са комбинации от множество различни части, с повишена трудност. Започваме и да проектираме собствени роботи.

Състезателна роботика

за деца от 6 + години

Това е специална програма,която е насочена изцяло върху задачи за състезания. Тук в зависимост от възрастта и уменията на детето , се избира програма подходяща за него. По зададена задача, децата трябва да изработят робот от предварително избрани части. Този робот трябва да изпълнява, определена мисия. Обикновенно се изисква кодиране, на робот, но ако децата са още малки се добавя втора част, която изисква програмиране на определена игра.