орлета

Роботика и програмиране за деца над 3 годишна възраст

сглобяване на роботи
и програмиране

Програма за деца от 6 + години

Роботика и програмиране за деца над 3 годишна възраст

фокус на програмата

програмиране

Сложността на задачите става, значително по-висока. Затвърждават се концептите цикъл, параметър, последователност, връзка между действие и ефект.

фокус

Роботите стават по-сложни и времето с концентрация нужно за сглобяването им се увеличава. 

Пространство

Разпознаването на 3Д част, от 2Д картинка, развива умението за пространствено възприятие. То е особеннно важно, за разпознаване на геометрични фигури.

Прeдставяне

Тренира се представяне на условията на играта и кода, които е написан за програмирането и.

Групова работа

Работят върху няколко проекта, като във всеки проект се изпълнява различна роля.

състезания

Подготвяме децата, за пърите им истински състезания между тях, с подготвка по програмиране, сглобяване и дизайн.

програмиране и сглобяване

 1. Припомянме миналите знания и започваме на заучаваме нови за Scratch Advanced
 2. Сглобяване и задвижване на робота „Goalkeeper”
 3. Създаване на играта „Риболов“
 4. Сглобяване и задвижване на робота „Fishing rod” + Игра
 5. Създаване на играта „Ракета в космоса“
 6. Сглобяване и задвижване на робота „Spaceship”
 7. Сглобяване и задвижване на робот от вече сглобените (самостоятелна работа)
 8. Създаване на игра по условие с цел затвърждаване на занията и развиване на креативността
 9. Създаване на играта „Лабиринт в космоса“
 10. Сглобяване и задвижване на робота
 11. “Mars rover” + реална игра
 12. Създаване на играта „Лазер на Марс“
 13. Сглобяване и задвижване на робота „Mars exploration”
 14. Сглобяване и задвижване на робот от вече сглобените (самостоятелна работа)
 15. Създаване на игра по условие с цел затвърждаване на занията и развиване на креативността
 16. Затвърждаване на знанията и развиване на креативност и екипна работа чрез ролева игра
 17. Създаване на играта „ Вземи съкровището“
 18. Сглобяване и задвижване на робота „Rabbit”
 19. Създаване на играта „Летящата опасност“
 20. Сглобяване на робота „Butterfly”
 21. Създаване на играта „Нека пазим чисто“
 22. Сглобяване и задвижване на робота „Cleaner car”
 23. Сглобяване и задвижване на робот от вече сглобените (самостоятелна работа)
 24. Създаване на игра по условие с цел затвърждаване на занията и развиване на креативността
 25. Затвърждаване на знанията и развиване на креативност и екипна работа чрез ролева игра
 26. Създаване на играта „Подводен свят“.
 27. Сглобяване и задвижване на робота „Shark”
 28. Създаване на играта „Големия хищник“
 29. Сглобяване и задвижване на робота „Crocodile”
 30. Сглобяване и задвижване на робот (самостоятелна работа)
 31. Затвърждаване на знанията и развиване на креативност и екипна работа чрез ролева игра
 32. Усъвършенстване на знанията ни за създаване на игра и презентиране.

програма за развитие на детското познание и любопитство

Второто ниво цели да развие базисната логика при програмиране, състезателния характер, ясно, точно и конкретно изказване при представяне на програмирана игра.