график на курсовете

свободни места за роботика 3/4+

свободни места за роботика 6+

свободни места за пробен урок

Какво се изучава в курса ?

Курса за 4+ включва сглобяване на 20-25 различни робота – първоначално без задвижване, но към средата се включват и двигатели. Наблягаме на работа за фина моторика, (чистото сглобяване на части), внимание и концентрация – конструкторите които използваме са с несиметрични части. При погрешно поставяне на част обикновено след 7-8 стъпки се оказва, че не можеш да продължиш със сглобяването и трябва да се върнеш назад, и да си откриеш грешката. Учим ги да броят, въвеждане основните цветове и форми. Включват се думи и термини на английски език.
 
Програмиране – учим на Scratch Jr на таблети. Drag and drop софтуер. Анимиране герои, учим координатна система, посоки, последователност на код, причина-следствие, първи цикли. Тук се включват отново понятия на английски език, защото софтуера е на английски език.
 
Ролеви игри. Във всеки час имаме и ролеви игри, които са свързани с материала, които сме изучавали. Пример за такава игра е разиграване на кода, които е написан на таблета,  от децата, като всяко едно от тях е или част от кода или е героят/ите които трябва да изпълни кода.
 
Представяне. Помагаме на децата по-пълно да споделят какво сме правили през часа.
 
Обратна връзка. След всяко занятие получавате конкретна детайлна обратна връзка на емайл, как се е представило вашето дете, с какво се е справило лесно и какво го е затруднило.

как протича един час?

Всеки час по роботика е разделен на блок програмиране, блок сгобяване на робот, блок игра с предварително сглобени роботи, блок математика и английски език. Последователноста им зависят от динамиката на групата.  Най-важното при децата от 4-6 години е да се научат да се фокусират върху задачата, която изпълняват в момента. Целта ни е да ги научим, че когато започнат определена задача трябва да спрат, чак след като са я завършили. За това започваме с кратки и леки задачи. Преминаването от един блок в друг става, чрез предварително разработени ролеви игри, в които преговаряме вече научени знания. 

цели на курса

фина моторика

Сглобяването на части изисква, внимание, концентрация и контрол на прилаганата сила. Тези умения са в основата на правилното хващане на химикалката, лъжица, вилица или нож.

концетрация

Следването на инструкция стъпка по стъпка, изисква концентрация и фокус на вниманието за продължителен период от време. Така практикуват умение нужно в училище. 

Пространство

Разпознаването на 3D част, от 2D картинка, развива умението за пространствено възприятие. То е особеннно важно, за разпознаване на геометрични фигури.

представяне

Правилното изразяване и кратко и правилно изказване са едни от най-важните умения за комуникация.

групови задачи

Работата по проект, в които децата работят заедно ги учи да споделят, подреждат и приоритизират.

състезания

Състезателните уроци по време на курса, ангажират децата да покажат наученото до момента и ни помагат да разберем, ако имат пропуски. 

фина моторика

Сглобяването на части изисква, внимание, концентрация и контрол на прилаганата сила. Тези умения са в основата на правилното хващане на химикалката, лъжица, вилица или нож.

концентрация

Следването на инструкция стъпка по стъпка, изисква концентрация и фокус на вниманието за продължителен период от време. Така практикуват умение нужно в училище. 

Пространство

Разпознаването на 3D част, от 2D картинка, развива умението за пространствено възприятие. То е особеннно важно, за разпознаване на геометрични фигури.

Прeдставяне

Правилното изразяване и кратко и правилно изказване са едни от най-важните умения за комуникация.

Групова работа

Работата по проект, в които децата работят заедно ги учи да споделят, подреждат и приоритизират.

състезания

Състезателните уроци по време на курса, ангажират децата да покажат наученото до момента и ни помагат да разберем, ако имат пропуски. 

учебен план

програмиране

 1. Инсталиране, и първи урок по програмиране – начало, действие , край!
 2. Блокове за начало и край
 3. Блокове за движение
 4. Представяне на координатна система и работа с нея
 5. Блокове за време
 6. Блокове за цикъл
 7. Блокове за промяна на визия на герой
 8. Промяна на фон и пейзаж
 9. Записаване на звук и глас
 10. Персонализиране
 11. Индивидализиране на герой
 12. Създаване на условни операции 

Роботика

Сглобяване на роботи:

 1. Кола.
 2. Каруца 2
 3. Щастлива жаба
 4. Заек
 5. Куче или котка
 6. Китара, пързалка, миксер
 7. Маймуна
 8. Охлюв. Скакалец или змия
 9. Стол, маса, чин …
 10.  Динозавър
owl-transp-170x170 ai

курс за развитие на
детското познание и любопитство

Програмата ни за най-малките цели да развие фина моторика, репрезентация, 2D и 3D възприятие, фокус на внимание, начин на изразяване, работа в група, изследване на състезателният дух.